Tài khoản

Đăng nhập

Khách hàng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, sau đó nhân viên vận chuyển lập tức chuyển hàng.

Lưu ý: – Với đơn hàng dưới 20 triệu: Khách hàng chuyển qua tài khoản cá nhân

– Với đơn hàng trên 20 triệu: Khách hàng chuyển qua tài khoản công ty

Chuyển khoản qua ngân hàng
Chuyển khoản qua ngân hàng

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

  • Tài khoản công ty: Công ty CPSX Thái Hưng – Số tài khoản: 1303201040669 – Ngân hàng AgriBank chi nhánh Hà Thành
  • Tài khoản cá nhân: Trần Đức Thắng – Số tài khoản: 1240201023599 – Ngân hàng AgriBank chi nhánh Hoàng Mai
  •                                Trần Thị Phương – Số tài khoản: 1240201207059 – Ngân hàng AgriBank chi nhánh Hoàng Mai

Hân hạnh phục vụ!