Hướng dẫn đặt hàng

  • Với khách hàng ở các tỉnh:

Đặt hàng  –  Chuyển khoản qua ATM, ngân hàng  –  Kiểm tra tài khoản và gửi hàng  –  Nhận hàng

  • Với khách hàng ở Hà Nội:

Đặt hàng  –  Xác minh đơn hàng  –  Giao hàng  –  Nhận hàng và thanh toán